มูลนิธิโรงเรียนจุมปี วนิดาภรณ์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโรงเรียนจุมปี วนิดาภรณ์
ที่อยู่: 
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ อ.เมือง จ.น่าน
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
087-3024862, 054-710558
ผู้ประสานงาน: 
นายจริน แก้วอินแสง ผู้ประสานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสให้โอกาสทางการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน