มูลนิธิไลออนส์นครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิไลออนส์นครศรีธรรมราช
ที่อยู่: 
5 ถนนเทพราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-356537
ผู้ประสานงาน: 
นายประภาส ขันภานนท์
กิจกรรมและโครงการ: 
สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรไลออนส์ นครศรีธรรมราชส่งเสริมกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน