มูลนิธิไท่ฮงกง สุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิไท่ฮงกง สุรินทร์
ที่อยู่: 
201 ม.3 ถ.สุรินทร์-ลำชี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-538236-7
ผู้ประสานงาน: 
นางเล็งหงี พิบูลย์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม