วัดสว่างอารมณ์มูลนิธิสว่างอารมณ์

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดสว่างอารมณ์มูลนิธิสว่างอารมณ์
ที่อยู่: 
1 หมู่ 12 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25150
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
ผู้ประสานงาน: 
พระครูโอภาสจันทสิริ ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
ค่ายเยาวชน และอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน และยาเสพติดในเยาวชน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาให้ความรู้ การจัดกิจกรรม นันทนาการ ที่มีความสามารถในการจัดทำค่าย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา จริยธรรม