วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
ที่อยู่: 
กองทุนอาทรประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
จังหวัด: 
ลพบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-1831-3441 หรือ 036-413805 ต่อ 106
เบอร์แฟกซ์: 
036-422600
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยงานและสนับสนุนการรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
บ้าน ที่อยู่อาศัย
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
ศาสนา จริยธรรม

บริจาคเงินช่วยเหลือกองทุนอาทรประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 289-0-84697-1
ธนาคารทหารไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 304-2-41277-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุรสงคราม เลขที่บัญชี 174-2-39000-0
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 579-2-33730-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-1-47300-7
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 340-2-14976-0
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี 000-2-12022-0