รวมมิตรสมาคมจังหวัดพัทลุง

ชื่อหน่วยงาน: 
รวมมิตรสมาคมจังหวัดพัทลุง
ที่อยู่: 
81 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
จังหวัด: 
พัทลุง
เบอร์ติดต่อ: 
074-626692
ผู้ประสานงาน: 
นายประสงค์ ศรีสว่างวรกุล นายกสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาศีลธรรมและกีฬา 2. จัดบริการห้องสมุดสำหรับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ