ศูนยประสานประชาคม จังหวัดน่าน

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนยประสานประชาคม จังหวัดน่าน
ที่อยู่: 
ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลน่าน อ.เมือง จ.น่าน 55000 วัดอรัญญาวาส
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
054-771620, 054-772530
ผู้ประสานงาน: 
น.พ.คณิต ตันติศิริวิทย์ หัวหน้าศูนย์ ฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ศูนย์ประสานงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของทุกหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐ /เอกชน และภาคประชาชนเป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมของทุกเครือข่าย ในจังหวัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ