วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองบัวสิมเครื่องนอน

ชื่อหน่วยงาน: 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองบัวสิมเครื่องนอน
ที่อยู่: 
112 ม.1 ต.หนองบัวสิมอ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
จังหวัด: 
สกลนคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-4279-3191
ผู้ประสานงาน: 
นางณัฐฐิญา แสงจันทร์
กิจกรรมและโครงการ: 
การบริการสังคมทั่วไปด้านอาชีพ/รายได้ สวัสดิการแก่ผู้สุงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส การให้คำปรึกษา/การสังคมสงเคราะห์การจัดฝึก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ