ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเขตเมือง ชุมชนบ้านน้ำล้อม

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเขตเมือง ชุมชนบ้านน้ำล้อม
ที่อยู่: 
87/1 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
089-4294733, 054-751778
ผู้ประสานงาน: 
นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ หัวหน้าชุมชน
กิจกรรมและโครงการ: 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เฝ้าระวังปัญหาทางสังคม แก้ไขปัญหาหอพัก ปัญหายาเสพติดอนุรักษ์สืบสานทุนทางสังคมส่งเสริมชุมชนปลอดภัยจัดสวัสดิการชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ