ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-281113
ผู้ประสานงาน: 
นายณรงค์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาสมัครเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ทักษะต่าง ๆ แก่เด็กพิการทุกประเภท เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจ หน้าที่เกี่ยวกับฟื้นฟูทักษะด้านต่าง ๆ แก่คนพิการทุกประเภท โดยการทำงานในเชิงรุก ร่วมกับผู้ปกครองคนพิการ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เรียนรู้และฝึกทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็กพิการทุกประเภท
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับฟื้นฟูทักษะด้านต่าง ๆ แก่คนพิการทุกประเภทโดยการทำงานในเชิงรุก ร่วมกับผู้ปกครองคนพิการ