ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา1 จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา1 จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา1 ซอยไร่ขิง 6 (บ้านไร่หมอศรี) จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
02-4297159
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ