ศูนย์ธารชีวิตเด็ก ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ธารชีวิตเด็ก ชลบุรี
ที่อยู่: 
3/199 หมู่ 6 ต.นาเกลือ
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
038-322157-9 ต่อ 331, 085-9364626
ผู้ประสานงาน: 
ซิสเตอร์เจียมจิตต์ ธรรมพิชัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ