ศูนย์ธารชีวิตสตรี ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ธารชีวิตสตรี ชลบุรี
ที่อยู่: 
572/ 1 หมู่ที่ 5 ซ.นาเกลือ 25
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
038-371345, 081-5885430
ผู้ประสานงาน: 
ซิสเตอร์สุภาพร โชติผล
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ