ศูนย์บริการผู้สูงอายุ วัดอัมพวันเหนือ

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ วัดอัมพวันเหนือ
ที่อยู่: 
วัดอัมพวัน หมู่ที่ 9 บ.ตามทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
นายประสิทธ์ เวชกามา
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย- ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย- เพื่อเป็นขวัญและกลังใจ สงเคราะห์ยามเจ็บไข้และเสียชีวิตของสมาชิก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้