ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลเทนมีย์

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลเทนมีย์
ที่อยู่: 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
089-9451728
ผู้ประสานงาน: 
นายบำรุง เป็นสุข
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท