ศูนย์พัฒนาครอบครัวบ้านวังฆ้อง

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวบ้านวังฆ้อง
ที่อยู่: 
สถานีอนามัยตำบลถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
089-2648486
ผู้ประสานงาน: 
นางศุภรัตน์ เสาร์แดน ประธานศูนย์ฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านครอบครัวเข้มแข็ง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ