ศูนย์พัฒนาข่ายเด็กและชุมชน

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาข่ายเด็กและชุมชน
ที่อยู่: 
7 ม.2 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ: 
053-613067
ผู้ประสานงาน: 
นายสันติพงษ์ มูลฟอง
กิจกรรมและโครงการ: 
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานส่งเสริมเด็กและเยาวชนและกลุ่มกิจกรมในชุมชนให้ได้มีบทบาทในการทำงานพัฒนาสังคมและมีส่วนร่วม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน