ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
ที่อยู่: 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
038-241121, 038-241759
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
รับบริจาคเงิน สิ่งของ