ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่: 
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนภาคใต้ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-341153
ผู้ประสานงาน: 
ว่าที่ร้อยตรี วิเจษฐ์ จิตราภิรมย์ เลขานุการ
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประสานการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านฝึกอาชีพ นันทนาการ โภชนาการ สุขภาพ โรคผู้สูงอายุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้