ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง Office of Empowerment for Persons with Disabilities

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง Office of Empowerment for Persons with Disabilities
ที่อยู่: 
50 ม.7 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
จังหวัด: 
สมุทรปราการ
เบอร์ติดต่อ: 
0-2462-5008
อีเมลล์: 
pvrcenter@mweb.co.th
เว็บไซต์: 
www.oppd.opp.go.th/job11.html
กิจกรรมและโครงการ: 
รับคนพิการเข้าทำงาน และอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนพิการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ส่งเสริมวิชาชีพ