ศูนย์พัฒนาเด็กพัทยา ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาเด็กพัทยา ชลบุรี
ที่อยู่: 
346 ม.9 ถ.พัทยากลาง
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
038-422121
ผู้ประสานงาน: 
นายศุภกร โนวจา
เบอร์แฟกซ์: 
038-241759
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ