ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานสุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานสุรินทร์
ที่อยู่: 
156 ถ.สืบสิทธิ์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-571045
ผู้ประสานงาน: 
นายมีชัย มีระไวทยะ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท