ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่
ที่อยู่: 
441 ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จังหวัด: 
กระบี่
เบอร์ติดต่อ: 
02-2294611
ผู้ประสานงาน: 
นายวสันต์ มนต์ขลังนายพงศธร ดวงแก้ว
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิด้านสังคมและเศรษฐกิจ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -สนับสนุนด้านอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน -จัดทำแปลงเกษตรผสมผสานให้กับโรงเรียนโดยชุมชนให้ชุมชนร่วมกับโรงเรียนและผู้นำท้องถิ่น -สนับสนุนกองทุนด้านการศึกษาชุมชน บทบาทของสตรีด้านเศรษฐกิจเช่น ส่งเสริมอาชีพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท