ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร
ที่อยู่: 
81/1 ม.7 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-531275
ผู้ประสานงาน: 
นายเอียด ดีพูน
เบอร์แฟกซ์: 
044-531275
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท