ฐานข้อมูลองค์กรแบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้

ภาคตะวันตก (5 จังหวัด)
ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์