ศูนย์เด็กแม่จูน

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์เด็กแม่จูน
ที่อยู่: 
313 บ.น้ำริน ม.2 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58510
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
ผู้ประสานงาน: 
นางอาสือมะ ยาเขต
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือเด็กกำพร้าชาวเขาในรูปแบบการจัดที่พักอาศัยอาหาร และการดูแลสุขภาพ บริจาคเงินบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน