ศูนย์เจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์เจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่
ที่อยู่: 
110 ถ.คงคา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จังหวัด: 
กระบี่
ผู้ประสานงาน: 
นายนิธิ มงคลประดิษฐ์
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเล -จัดอาสาสมัครช่วยเหลือ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม