สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
70 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-528290-1
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ