สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
ที่อยู่: 
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม 1/1 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-255102
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ