สถานพัฒนาและพื้นฟูเด็ก จ.ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานพัฒนาและพื้นฟูเด็ก จ.ชลบุรี
ที่อยู่: 
104/27 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท จ.ชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
038-234402, 038-234404
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ