สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง
ที่อยู่: 
318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
จังหวัด: 
ระยอง
เบอร์ติดต่อ: 
038-684102
ผู้ประสานงาน: 
นายปรีชา จิตบรรจง
เบอร์แฟกซ์: 
038-685647
อีเมลล์: 
preecha_j@dsdw.go.th
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การดูแล อุปการะเด็กด้อยโอกาส ให้การศึกษา อบรม อาสาสมัครดูแล จัดกิจกรรม พูดคุย ให้ความอบอุ่น มอบความบันเทิง สอนหนังสือ บริจาดเงิน หรือสิ่งของ จัดเลี้ยงอาหารเด็ก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน