ศูนย์เพื่อผู้เดินทางทะเล

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์เพื่อผู้เดินทางทะเล
ที่อยู่: 
44/21 ถ.ศรีเสนา ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-217218
ผู้ประสานงาน: 
นายสมศักดิ์ พันธ์เอี่ยม
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มผู้เดินเรือและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม