สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด (ชาย)

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด (ชาย)
ที่อยู่: 
78/6 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2583-8426
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง