สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
ที่อยู่: 
2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2583-8343, 089-7742786
ผู้ประสานงาน: 
นายสมบูรณ์ ทัชวิญญู (กรรมการ)
อีเมลล์: 
Pakkred_home_boys@yahoo.com
เว็บไซต์: 
www.pakkredhome.org
กิจกรรมและโครงการ: 
เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กชายอายุประมาณ 7-18 ปี ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกัยการส่งเคราะห์เด็กในสถานสงเคราะห์ด้านปัจจัยสี่ การศึกษา การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กฯ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาสมัครดูแล พูดคุย เล่น ให้ความอบอุ่นกับเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมสำหรับเด็กชายอายุประมาณ 7-18 ปี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
รับบริจาคเงิน สิ่งของ