สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี
ที่อยู่: 
7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
จังหวัด: 
ปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2577-1148
กิจกรรมและโครงการ: 
ร่วมฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาบุคคลไร้ที่พึ่งพิง ด้านจิตใจ ความประพฤติ และฝึกฝนอาชีพตามความถนัด ด้วยกิจกรรมนันทนาการ เช่น เล่นกีฬา ร้องเพลง ร้องคาราโอเกะ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
ส่งเสริมวิชาชีพ