สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี (Half-way Home for Women)

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี (Half-way Home for Women)
ที่อยู่: 
133 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
จังหวัด: 
ปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2583-6815
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวทที่ยังคงอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและมูลนิธิ โดยการฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตทุเลา และบริจาคเงิน อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งของอาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวท โดยการฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วย และแนะนำกิจกรรมการออกกำลังกาย สันทนาการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง