สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย (Half-way Home for Men)

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย (Half-way Home for Men)
ที่อยู่: 
130 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
จังหวัด: 
ปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2577-1864
ผู้ประสานงาน: 
support@hwhf.org
อีเมลล์: 
info@hwhf.org
เว็บไซต์: 
www.hwhf.org
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวทที่ยังคงอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและมูลนิธิ โดยการฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตทุเลา และบริจาคเงิน อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งของเป็นอาสาสมัครเข้ากลุ่มพื้นฟูรวมกับคนไข้ทุเลา เพื่อ จัดกิจกรรมนันทนาการและบันเทิงให้กับผู้ป่วย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง