สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
ที่อยู่: 
374 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.บางตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
จังหวัด: 
สมุทรปราการ
เบอร์ติดต่อ: 
0-2462-5232
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง