สถานีพัฒนาและส่งเสริม การอนุรักษ์สัตว์ป่าส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานีพัฒนาและส่งเสริม การอนุรักษ์สัตว์ป่าส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า จ.นครนายก
ที่อยู่: 
100/1 ม.9 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
081-4406983
ผู้ประสานงาน: 
คุณสุพัฒน์ โกมุทพันธุ์ หน.สถานี
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นหน่วยอาสาเฝ้าระวังไข้หวัดนก โดยการออกไปตามพื้นที่ต่างๆ นก โดยการออกไปตามพื้นที่ ต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป  รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้มีความรู้และตระหนักใจในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่า