สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
110 ม.9 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
086-5851994
ผู้ประสานงาน: 
นายพิพัฒน์ พลอินทร์ หน.สถานีควบคุมไฟป่า
กิจกรรมและโครงการ: 
เฝ้าระวังและควบคุมการเผาไฟทำลายป่า
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
เฝ้าระวังและควบคุมการเผาไฟทำลายป่า