สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช
ที่อยู่: 
2/1 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
จังหวัด: 
ปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2577-1267
เว็บไซต์: 
www.pop.co.th/charity/index2.php
กิจกรรมและโครงการ: 
เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-18 ปี บริจาคสิ่งของขาดแคลน อาหาร ของใช้ประจำวัน หนังสือ เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา อุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่กำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง ยากจน มีปัญหาครอบครัว อายุระหว่าง 7-18 ปี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
รับบริจาคเงิน สิ่งของ