สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด
ที่อยู่: 
78/9 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2583-6815
อีเมลล์: 
fuengfa@thaimail.com
เว็บไซต์: 
www.womenthai.org
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง