สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
ที่อยู่: 
78/24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2584-7253
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ทุนการศึกษา และอุปการะเด็กแบบชั่วคราว-ถาวร ช่วยเหลือ เลี้ยงดู เด็กเล็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ (แรกเกิด ถึง 5ขวบ)
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาสมัครดูแล พูดคุย เล่น ให้ความอบอุ่นกับเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน

บริจาคของใช้สำหรับเด็กอ่อนและเด็กเล็ก
    นมผงยี่ห้อเอ็นฟาแล็ค
     นมกล่องสำหรับเด็ก
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท