สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
ที่อยู่: 
78/12 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2583-0044
อีเมลล์: 
raiteepueng_non@yahoo.com
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นอาสาสมัครทำกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา หรือนักกิจกรรมบำบัด เพื่อคืนผู้ไร้ที่พึ่งพิงสู่สังคม โดยการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกาย รวมถึงทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ สอนภาษาอังกฤษ ไทย เขมร กิจกรรมการเกษตรและปลูกผัก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ