สถาบันเกื้อกูลสังคมเพื่อการพัฒนา

ชื่อหน่วยงาน: 
สถาบันเกื้อกูลสังคมเพื่อการพัฒนา
ที่อยู่: 
138/1 ถนนกาญจนวานิช ซอยโศภณพิทยาคุณานุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
เบอร์ติดต่อ: 
074-344575
ผู้ประสานงาน: 
นายนายเทียบ ชูเรือง
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ความรู้ด้ารการบริการจัดการชุมชน หรือหน่วยงานของเอก รัฐเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
มีความรู้ระดับปริญญาตรี ด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประสานศาสตร์การศึกษาอื่นๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี