สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร (Thanyaporn Home for Girls)

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร (Thanyaporn Home for Girls)
ที่อยู่: 
9 ม.2 ถ.รังสิต - นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
จังหวัด: 
ปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2577-6569, 0-2577-6572
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดกิจกรรมสำหรับเด็กหญิงอายุประมาณ 14-18 ปี เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กหญิงอายุประมาณ 14-18 ปี ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาสมัครดูแล พูดคุย เล่น ให้ความอบอุ่นกับเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
รับบริจาคเงิน สิ่งของ