สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
ที่อยู่: 
2/2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-2583-8343, 0-2583-3500
เบอร์แฟกซ์: 
0-2960-9092
อีเมลล์: 
phoomvet@hotmail.com
เว็บไซต์: 
www.pkrboyhome.org
กิจกรรมและโครงการ: 
เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กชายอายุประมาณ 7-18 ปี
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาสมัครดูแล พูดคุย เล่น ให้ความอบอุ่นกับเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก สอนหนังสือ สอนดนตรี สำหรับเด็กชายอายุประมาณ 7-18 ปี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
รับบริจาคเงิน สิ่งของ