สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงอขงมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 39000
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-312030
ผู้ประสานงาน: 
นายคชพัฒน์ สีหาวงษ์
เบอร์แฟกซ์: 
042-311934
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมวิชาชีพ