สภาวัฒนาธรรมจังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาวัฒนาธรรมจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-222805
ผู้ประสานงาน: 
นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวบรวมเครือข่าย เครือญาติ วัฒนธรรมภูเก็ตเพื่อเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมจังหวัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ