สภาวัฒนธรรม จังหวัดน่าน

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาวัฒนธรรม จังหวัดน่าน
ที่อยู่: 
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
081-7837418, 054-711650
ผู้ประสานงาน: 
ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล ประธานสภาฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การสืบสานและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทุนทางสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม

เป็นศูนย์ประสานงานด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  มีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบล ทุกอำเภอ